Avyttring av fastighet: Beskattningstidpunkt och uppskovsbelopp

FRÅGA
Hej.Jag sålde i våras mitt sommarställe. Det skrevs över på mig 1974. Jag har en halvsyster som jag köpte ut för 125 000.00 kr. Vi var överens om det beloppet eftersom hon har vuxit upp där.Jag sålde för 1 675 000 och ska nu köpa en bostadsrätt. Vad gäller? Ska jag betala in 22% av försäljningsvärdet i skatt nu eller via deklarationen nästa år? Kan man göra uppskov vid försäljning av fritidshus eller måste det ha varit en permanent bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som om den har två delar: först uppfattar jag att du frågar om beskattningstidpunkten och sedan om uppskovsbeloppet. I alla fall är du självklart välkommen att återkomma med följdfrågor.

Frågorna regleras i inkomstskattelagen (i det följande IL).

Din fastighet utgör en tillgång i lagens mening. Om du säljer fastigheten anses försäljnignen utgöra en avyttring (IL 44 kap. 3§). Eventuell vinst vid avyttringen är en kapitalvinst (IL 41 kap. 2§ 1 st.) som beskattas i inkomstslaget kapital (IL 41 kap. 1§ 1 st.). Beskattningstidpunkten är det beskattningsår då tillgången avyttras (IL 44 kap. 26§ 1 st.). Det framgår av detta att du betalar via deklarationen för beskattningsåret. Du kan dock göra en inbetalning till ditt skattekonto redan efter försäljningen, om du beräknar att få ett underskott på ditt skattekonto, för att undvika kostnadsränta.

När det gäller möjligheten för att få uppskov har du rätt att det måste handla om en försäljning av din permanentbostad. Det är nämligen så att avyttringen måste omfatta en ursprungsbostad (IL 47 kap. 2§ 1 st. 1 p.), vilken innebär att den vid avyttringen måste vara din permanentbostad (IL 47 kap. 3§ 1 & 2 st.). Detta innebär att du, för att få göra avdrag för uppskovsbelopp, måste ha varit bosatt under antingen minst ett år närmast före avyttringen eller minst tre av de senaste fem åren.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?