Barns boende när ena föräldern ska flytta utomlands

2017-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
min man och jag ska skilja oss, båda är svenska medborgare (ursprung från serbien) vi har ett barn på 15 månader, jag har hyresrätt på mitt namn och fast jobb. han har ej jobb och kommer snart gå på kronofogden därför ska han åka till schweiz och jobba, han kommer inte att vara folkbokförd i min lägenhet. nu vill han att vi ska ha växelvist boende för dottern 1 månad hos mig och 1 hos honom i schweiz vilket jag inte vill gå med på vad ska jag göra vad har han rätt till gällande barnet när han situation är som den är och han inte kommer bo i sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Dina frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge med barn regleras i Föräldrabalken (FB).

Barnet bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa fästs avseende vid barnet behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). Det är alltså inte din man som har några rättigheter angående er dotter, utan er dotter som har rättigheten till en god kontakt med båda sina föräldrar.

Av FB 6:1 framkommer det även att er dotter har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Växelvis boende mellan två olika länder kan knappast vara förenligt med dessa rättigheter. Överlag rekommenderas inte växelvis boende överhuvudtaget för så unga barn som ert. I ert fall bör det därför beslutas om att er dotter endast ska bo med en av er.

Som föräldrar kan ni sluta ett juridiskt bindande avtal rörande var er dotter ska bo. Detta ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Har ni svårigheter att enas kan ni ta hjälp av Familjerätten i er dotters hemkommun. Upplever du att ni inte under några omständigheter skulle kunna enas, har du möjlighet att låta tingsrätten besluta hos vem av er föräldrar som dottern ska bo hos (FB 6:14a). I sin bedömning kommer tingsrätten i enlighet med vad som nämnts ovan ta hänsyn till er dotters bästa och hennes rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Att du har fast jobb, är den som har bostaden och det faktumet att du är den som ska bo kvar i Sverige kommer att vara till din fördel.

Med hänsyn till att du anger att ni ska skiljas, gör jag antagandet att ni är gifta och har gemensam vårdnad om er dotter. Vidtar ni inga åtgärder, kommer vårdnaden som regel att fortsätta vara gemensam även efter er skilsmässa. Det kan dock hända att rätten redan i ert mål om skilsmässa anförtror vårdnaden om er dotter till endast en av er (FB 6:5 3st). Gör tingsrätten inte det, bör ni dock ändå diskutera om ni vill fortsätta ha gemensam vårdnad. Många beslut kring er dotter kommer sannolikt att kräva båda vårdnadshavares samtycke, vilket kan skapa problem om ni föräldrar nu ska flytta så långt ifrån varandra. I likhet med frågor om boende, kan ni gemensamt upprätta ett bindande avtal rörande vårdnaden, alternativt låta tingsrätten besluta även detta. Frågor om vårdnad, boende och även umgänge kan regleras i samma avtal, samt drivas i samma mål i tingsrätten.

Rörande umgänge, bör det tillsist nämnas att er dotter också har en lagstadgad rätt till umgänge med båda er föräldrar, även den förälder hon inte kommer att bo tillsammans med. Umgänget kan ske både genom möten, men även genom kontakt på annat sätt. Då frågor som rör umgänge kan uppstå i och med att ni föräldrar nu kommer att bo så långt ifrån varandra, har ni liksom nämnt ovan, i likhet med frågor rörande vårdnad och boende, möjlighet att reglera umgänget i avtal, eller låta tingsrätten avgöra (FB 6:15, FB 6:15a).

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96402)