bearbeta andras bilder

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag håller på med marknadsföring åt en liten firma med begränsad budget.Jag hade en idé om att fota reklampelare (Svarta fyrkantiga som står vid mindre vägar/busshållplatser) och redigera in en av firmans affisher, med syfte att lägga ut på sociala medier och på hemsidan för marknadsföring.Det finns väl inget som säger att man inte får göra det då bilderna jag tar har jag rätt att bearbeta och lägga ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda andras reklambilder och omarbeta dem och det regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL).

Svaret är först en allmän del om upphovsrätt och på slutet kommer själva svaret på din fråga.

Vad betyder att ett verk är upphovsrättsskyddat?
När någon tar en bild får personen upphovsrätt över bilden och det fungerar som ett skydd. Då om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke.

Kan en bild vara ett upphovsrättsskyddat verk?
Ja det är dem. Då fotografier räknas som verk (1 kap. 1 § 1 st p. 1 URL) men det krävs också att fotografiet har verkshöjd, alltså originalitet, individualitet och självständighet. Det betyder att man ska kunna se det personliga skapandet genom att kunna se särprägel på verket genom till exempel motiv och belysning. Så om det går att se det egna skapandet i bilden så har bilden verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddad.

Att använda någon annans verk
Om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Att då använda sig av bilder som är upphovsrättsligt skyddade och utan godkännande så gör personen sig skyldig för ett intrång av upphovsrätten. Då kan personen bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden (7 kap. 53 § URL).

Bearbetning av någon annans verk.
Bearbetning är när man tar någon annans verk och lägger till eller ändrar något som exempel (1 kap. 4 § URL). Bearbetningen kan vara variera i olika grader och då kan upphovsrätten variera. Som exempel där bearbetningen är relativ liten så behåller den ursprunglige skaparen skyddet och det bearbetade verket kan också få ett skydd. Dock krävs det fortfarande tillstånd från den ursprunglige upphovsrättsinnehavaren för att förfoga över verket. Det som krävs för att man inte ska behöva ha tillstånd är att det bearbetade verket klassas som ett nytt och självständigt verk.

Slutsats
Att utgå ifrån informationen så verkar det som att du ska ta bort den faktiska reklamen och redigera dit företagets reklam och sedan använda dig av bilderna. Så länge du tar bort allt som kan utgöra upphovsrättsskyddat material och ersätter det med eget verk så bör det inte vara något problem.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1017)
2021-09-20 Upphovsrätt för videospel
2021-09-20 Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?

Alla besvarade frågor (95915)