Bedömningen av barns skadeståndsansvar

FRÅGA
Ett barn från våra grannar lånade en cykel av oss och råkade cykla på en annan granne på våran gård. Den påkörda börjar åberopa skadestånds krav osv. Jag som bevittnade hela händelsen från nära hål ser detta som en ren olycka. Hur är bedömningen av detta. En olyckshändelse eller en brist i uppsyn från barnets förälder eller från mig som lånat ut cykeln. Barnet i fråga är 8 år gamal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att även barn har skadeståndsansvar för skador de vållat genom oaktsamhet/vårdslöshet. För att barnet i ditt fall ska vara skadeståndsskyldigt krävs alltså först och främst att han vållat en skada, dvs att den han cyklade på har drabbats av någon skada. Har en skada uppstått ställs också krav på att barnet har orsakat det genom vårdslöshet. Att cykla på så sätt att man cyklar på någon skulle rent objektivt kunna anses vara vårdslöst handlande.

När man bedömer huruvida ett barn har handlat vårdslöst använder vi dock en så kallad subjektiv vållandebedömning. Detta innebär att man tar hänsyn till vem det är som har begått handlingen, i detta fall ett barn, och jämför då med om ett annat barn i samma ålder rimligen borde ha insett att handlandet var vårdslöst. Då jag inte har all information i fallet kan jag självklart inte avgöra huruvida barnets handlande i ert fall var på så sätt att ett annat barn i samma ålder hade insett att det var vårdslöst och jag kan därför inte ge något konkret svar på din fråga. Man kan dock anta att det inte är helt ovanligt att 8-åringar inte har full kontroll alltid när de cyklar, vilket talar för att handlandet inte ska anses vara vårdslöst.

Skulle handlandet anses vårdslöst och barnet därmed skadeståndsskyldigt finns dock regler som kan göra att man jämkar/sänker skadeståndet med hänsyn till olika omständigheter, se2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Bedömningen kan även påverkas av om det föreligger någon ansvarsförsäkring för barnet eller inte.

Vad gäller föräldrars skadeståndsansvar så ansvarar de endast då de genom att inte ha uppsikt över barnet själv har handlat vårdslöst. Även detta är något jag utifrån förutsättningarna av din fråga inte kan avgöra. Ansvar för att barnet står under uppsikt har vårdnadshavare och du som utlånare av cykeln torde således inte kunna hållas ansvarig.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia Stenslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)