Begära ut inspelning av polisförhör

FRÅGA
Hejjag ska göra stämningsansökan mot polisen och hade behövt att få tag på muntlig inspelning av en av mina förhör är det möjligt? och i så fall hur kan man få tag på det?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Ett förhörsprotokoll betraktas som en allmän handling och du har en rättighet som medborgare att ta del av sådana handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen). I din fråga har du inte angett om förundersökningen är nedlagd eller ej. Är den det så ses ärendet som slutbehandlat och då bör även själva inspelningen anses utgöra en allmän handling.

Det föreligger dock ibland förundersökningssekretess på visst förundersökningsmaterial. Förhörsprotokoll är en del av förundersökningsmaterialet. I vissa fall kan sekretessen ligga kvar även efter att förundersökningen har lagts ned. Sekretessen begränsar i sådana fall din möjlighet att begära ut förhörsprotokollet (18 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen). För att avgöra om en sådan sekretess föreligger hade jag dock behövt mer information i detta enskilda fall.

Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att begära ut handlingen på Polisens hemsida.

Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98564)