Begära ut någon annans betyg

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående offentlighetsprincipen. Ifall man tar ut någons betyg med stöd av offentlighetsprincipen och sedan visar dessa betyg för den personen men också för en annan person som dessa betyg inte tillhör. Har man då gjort sig skyldig till förtal? Hur ska man tillämpa lagen i den här situationen? Jag är fullt medveten om att man kan dömas för förtal ifall man sprider en persons domar eller liknande, även om det också är en allmän handling. Men betyg känns inte som någonting så pass allvarligt för att spridandet av det till ett fåtal personer ska bli förtal. Ifall jag till exempel skulle visa personen som betyget tillhör, dennes betyg och även tillägga att mina är bättre samt bifoga en skratt- emoji och skicka. Skulle detta beteende på något sätt strida mot någon lag? Och ifall man i framtiden väljer att ta ut någons gymnasiebetyg är det endast tillåtet för eget bruk? Jättetacksam för detaljerade svar, tack på förhand! :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betyg och offentlighetsprincipen

Det beskrivs i 2 kap 1 § TF att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar. Enligt 2 kap 3 § TF så är en handling en framställning i skrift, bild eller upptagning.

För att anses som en allmän handling så krävs det enligt 2 kap 4 § TF att handlingen förvaras hos en myndighet och att handlingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.

En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa enligt 2 kap 9 § TF.

En handling anses som upprättas hos en myndighet när den har expedierats eller slutbehandlats enligt 2 kap 10 § TF.

För att man ska kunna tillämpa offentlighetsprincipen så krävs det att gymnasieskolan är en myndighet. Därav så omfattas inte privata gymnasieskolor.

Så betyg är offentliga allmänna handlingar och dessa ska lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess, men generellt så omfattas uppgifter om betyg inte av sekretess. .

Förtal

Det framgår av 5 kap 1 § BrB att förtal är att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

En uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det räcker här med att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning.

Jag har svårt att tänka mig att någons betyg kan frambringa andras missaktning och att det därav inte rör sig om förtal.

För att anses som förtal så måste uppgiften också lämnas till annan än den som uppgiften avser. Om du visar betygen för dem de tillhör så är det därav inte förtal.

Att visa någons betyg för andra samt att "visa personen som betyget tillhör, dennes betyg och även tillägga att mina är bättre samt bifoga en skratt- emoji" skulle i vissa fall kunna utgöra förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Förolämpning beskrivs som att rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98564)