Behöver arvingar godkänna testamente?

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA
Hej Jag ska skriva ett testamente till min sambo som enskild egendom. Jag har syskon som inte skall ärva något ska det skruvas i testamentet. Ska dom också godkänd testamentet. Syskonen ska ju vara med i bouppteckningen men hur är det med bodelninge eftersom arvet är en enskild egendom och syskonen inte får någonting.Ska syskonen skriva ett intyg att dom godkänner testamentet och avstå från arv eller något liknande intyg
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till frågor om arv och testamente hittar man svaren i ärvdabalken (ÄB). Om du upprättar ett testamente så kommer dock det att gå före lagen i flera delar. Eftersom ni är sambo så kommer vi även behöva titta i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör på grund av ena sambons bortgång ska en bodelning på begäran av en sambo (8 § sambolagen). Rätten att begära bodelning kommer tillfalla den efterlevande sambon (18 § sambolagen). När man går bort kommer kvarlåtenskapen att vara det man kallar för dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägare. Dödsbodelägare är de som som antingen har legal arvsrätt, är universella testamentstagare eller exempelvis sambo.

Laglottsrätten, det vill säga rätten att trots testamente kunna kräva arv, är något som endast tillkommer bröstarvingar. Bröstarvingar är barn, barnbarn och liknande. Dina syskon utgör inte det och har därför inte rätt att åberopa jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom de saknar denna rätt så krävs det inte att de godkänner testamentet, det kommer vara giltigt ändå. Något speciellt intyg krävs därför inte.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Du är alltid välkommen att skicka in en ny fråga om det är något mer du funderar på.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91168)