Behöver du betala för skada i din lägenhet?

2021-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Min hyresvärd hyrde in arbetare som skulle laga värmepannan och de körde in en lift som knappt fick plats i badrummet. 3 månader senare ser vi en spricka i duschdörren och påpekar detta till hyresvärden muntligt under ett besök. Vi har inte haft något som kan orsaka en spricka längst ner i duschdörren eller varit vårdslöst. Våra 2 barn har inte heller kunnat orsaka skadan då de inte kunde öppna dörren till badrummet själva. Nu när vi har flyttat anser hyresvärden att vi är ersättningsskyldiga och säger att vi aldrig har nämnt skadan förres vid flytten. Konstigt att de visste om skadan om vi inte tagit upp det igen isåfall. Vårt försäkringsbolag säger att vi inte är ersättningsskyldiga för att vi inte har orsakat skadan samt kan inte hyresvärden motbevisa oss. Hyresvärden vill att vi själva betalar utan försäkringsbolagets ersättning eftersom de sa nej och de hotar med att skicka det till inkasso.I slutbesiktningen som är godkänd skrev jag på men några rader ovanför står det att vi är ersättningsskyldiga för duschdörrarna. De påstår att vi är skyldiga att betala för det står o besiktningsprotokollet som är underskrivet trots att vi inte orsakat skadan. Vad säger lagen om det? Vi kan inte ge dem 11000 för något som vi inte har orsakat från egen plånbok.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att det finns flera delfrågor. Nedan kommer en uppdelning av de frågor som jag tror mig kan utläsa ur din fråga:

Om hyresvärden faktiskt kan skicka betalningskravet till inkasso?Om du måste betala för skadan eller inte?

Jag har också tolkat det som att du har meddelat hyresvärden om att du uppfattat det som att sprickan har uppkommit efter att arbetarna varit där och att det i besiktningsprotokollet, som du skrivit under, framgått att du är ersättningsskyldiga för duschdörrarna. Här blir Utsökningsbalken(UB), Rättegångsbalken(RB) och Jordabalken(JB) användbara verktyg för att försöka lösa din situation.

Kan hyresvärden skicka betalningskrav till inkasso?

I det här fallet är det en ersättning för en skada i hyresrätten som hyresvärden vill få betalt för(12 kap 24 § JB). I praktiken kommer detta till er som en faktura. En faktura som inte är betald inom den tidsperiod som är överenskommen kan hyresvärden skicka till Kronofogdemyndigheten för att få en exekutionstitel. Detta betyder att Kronofogdemyndigheten fastställer i ett beslut er skuld till hyresvärden och utfärdar ett betalningsföreläggande som gör det möjligt för hen att driva in skulden (3 kap 1 § UB). Men detta går att bestrida (protestera mot), vilket leder mig till nästa fråga.

För mer hjälp kring detta läs gärna på kronofogden.se

Måste du betala för skadan eller inte?

Om hyresvärden ansöker hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande kan du alltså bestrida (protestera mot) betalningskravet genom att meddela Kronofogdemyndigheten detta. Hyresvärden kan då begära att Kronofogdemyndigheten lämnar målet till tingsrätten. Då väcks en så kallad talan i domstol, i princip så blir det ett påstående från hyresvärden inför domstolen om att de ska fastställa att du är betalningsskyldig så att Kronofogdemyndigheten kan driva in pengarna (42 kap 1 § RB). Du kommer då få möjlighet att ännu en gång bestrida (protestera mot) detta påstående och istället be domstolen fastställa att du inte är betalningsskyldig (42 kap 7 § RB).

Det som är bra att veta inför eventuell tvistefråga i domstol är att du som hyresgäst har en plikt att ta hand om din lägenhet. Gör du inte det kan du bli betalningsskyldig för de skador som uppkommer. Du kan även bli betalningsskyldig för de skador som ditt hushåll, gäster m.m orsakar i lägenheten (12 kap 24 § JB). Det är hyresvärden som måste bevisa att skada har uppstått under er hyrestid, dvs att du är ansvarig för skadan. Du som hyresgäst måste dock också bevisa att det i själva verket inte var du som orsakade skadan. Detta blir alltså framförallt en bevisfråga. I ditt fall är hyresvärdens starkaste bevis det underskrivna besiktningsprotokollet. Vet du att det inte stod något om duschdörrarna och ersättningen när du först skrev under är det ett tungt argument att hävda inför domstolen. Kommer du inte ihåg om det stod med när du skrev under eller inte kan du fortfarande hävda att din underskrift inte är ett erkännande för att du orsakat skadan. Det ligger då på hyresvärden att bevisa motsatsen. Annan bevisning som kan styrka att det inte var du som orsakade skadan är om det fanns någon kompis eller liknande som hörde när du berättade för hyresvärden om sprickan tre månader efter arbetet. Du kan alltså bli betalningsskyldig om domstolen anser att hyresvärden har tillräckligt bevisat att du orsakat skadan.

Hur kan du agera?

De alternativ som du har är att antingen betala ersättningen, försöka medla i hyresnämnden eller bestrida hyresvärdens krav. Det sistnämnda leder alltså till en rättslig process i domstol. I den situationen kan du antingen företräda dig själv eller anlita ett juridiskt ombud. Jag kan hänvisa dig till Lawline juristbyrå som kan hjälpa dig eller så kan du vända dig till Hyresgästföreningen om du är medlem där. Att gå till domstol innebär dock rättegångskostnader, dvs att betala sitt juridiska ombud osv. Som huvudregel ska den som förlorar målet betala sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Detta är dock att betrakta som ett småmål, dvs. värdet av det som du yrkar(påstår) överstiger inte hälften av prisbasbeloppet (1 kap 3 d § RB). Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr vilket betyder att hälften är 23 800 kr. Vad detta innebär för dig vid eventuell förlust av målet är att du inte kommer stå för hela motpartens rättegångskostnader utan endast en liten del. Vad du kan komma att stå för framgår av 18 kap 8 a § RB.

Sammanfattning

Om du ska betala eller inte beror alltså på vilken framgång du skulle ha i eventuell rättegång. Om du väljer rättegång kan du som sagt vid förlust även stå för del av hyresvärdens rättegångskostnader men om du vinner står hyresvärden för en del av dina. Om du inte vill betala för skadan men inte heller vill gå till domstol kan du först gå till hyresnämnden och med hjälp av dem försöka medla med hyresvärden. Även här kan du företräda dig själv eller så kan du få hjälp av antingen hyresgästföreningen eller Lawline juristbyrå. Bestämmer sig dock hyresvärden för att ändå meddela inkassokrav är de alternativ ni har att betala eller bestrida vilket leder till en process i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olivia Lövgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98657)