Behöver jag betala om städfirma inte städat tillräckligt bra?

FRÅGA
Hej Jag tog in en städfirma för flyttstädning för ett dödsbo.Städningen var riktigt dåligt gjord , vilket jag påpekade . De städade då igen och vid genomgång av huset ser jag ingen skillnad , det är fortfarande inte gjort ordentligt. Jag kontaktade firman under fredagen där jag förklarade min upplevelse, jag hade tagit foton också , och förklarar att visning av huset är söndag fm och att det måste åtgärdas , trots flera sms av mig får jag inget svar så på lördagen är jag där och städar själv , skickar fler bilder på hur smutsigt det är samt hur det blir när jag städat ( för att visa att smutsen går bort ) till ansvarig som tillslut svarar att han håller med om att det är dåligt gjort. Nu vill han ha full ersättning för jobbet de (inte) gjort ! Jag har fått städa allt själv och vill inte betala någonting , vad har jag rätt till ? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du beställt städningen som konsument (dvs. som privatperson). Detta gör att Konsumenttjänstlagen (förkortat KtjL) blir tillämplig (se 1 § första stycket och 1 a § KtjL).

Tjänsten är felaktig

Städfirman ska utföra städningen på ett fackmässigt sätt (4 § första stycket KtjL). Detta innebär i princip att tjänsten ska utföras på ett sådant sätt/med sådan kvalitet som man normalt kan förvänta sig av en person i branschen. Har tjänsten inte utförts på ett fackmässigt sätt så är den felaktig (se 9 § första stycket första punkten).

Utifrån din beskrivning så gör jag bedömningen att städningen inte har utförts på ett fackmässigt sätt och att den därför är felaktig. Ett stöd för detta är att en ansvarig på städfirman uttryckt att städningen var dåligt gjord.

Du har reklamerat

Som jag tolkar din beskrivning har du berättat för städfirman att städningen var dåligt utförd direkt eller kort efter att du upptäckte det. Detta innebär att du har reklamerat inom rätt tid (se 17 § första stycket KtjL) och du kan därför göra gällande att tjänsten är felaktig (jfr. 18 § KtjL)

Du har rätt till prisavdrag

Eftersom städfirman inte har avhjälpt (rättat till) felet så kan du be om ett avdrag på priset (se 21 § första stycket KtjL). För att avgöra hur stort prisavdraget bör vara så spelar det roll "hur dålig" städningen har varit. Du behöver inte betala för den del av städningen som blivit dåligt gjord (se 22 § KtjL).

Du kan hålla inne betalningen

Du kan hålla inne betalningen som en form av säkerhet (se 19 § KtjL). Detta innebär att du kan avvakta med att betala den del av priset som ditt krav på prisavdrag motsvarar tills det att ni har kommit överens. Du bör meddela städfirman om du håller inne med betalningen på grund av felet.

Försök komma överens

Min rekommendation till dig är att i första hand kontakta städfirman igen och försöka komma överens om ett prisavdrag på grund av den felaktiga städningen.

Om ni inte kommer överens kan du vända dig till ARN

Kan ni inte komma överens så kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tänk på att du inte kan vända dig till ARN förrän efter det att du har klagat till företaget (alltså bett om prisavdrag, se ovan).

Det är bra att du har tagit bilder och kontaktat städfirman skriftligt (via sms). Om det behövs kan detta fungera som bevis. Kontakta gärna dem skriftligen även i fortsättningen!

Om du vill läsa mer så har Konsumentverket bra information här: https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/stadfirman-stadade-inte-tillrackligt-bra/

Vill du ha mer information om ARN och hur du gör en anmälan så finns det här: https://www.arn.se/konsument/

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig!

Vänliga hälsningar,

Felicia Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?