Behöver man betala skatt vid försäljning av fastighet man fått eller ärvt?

2019-11-01 i Reavinstskatt
FRÅGA
"ArvsfrågaFörskott på arv är reglerat i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB), i 6 kap. 1 § ÄB (här) anges en huvudregel att vad en arvlåtare ger sina barn ska anses vara ett förskott på arv. Denna huvudregel kan brytas om din far vid gåvotillfället visar att det inte ska anses vara ett förskott på arv, till exempel med ett skriftligt dokument.Om fastigheten anses vara ett förskott på arv finns ingen skyldighet för dig att betala tillbaka en vinst enligt huvudregeln i 6 kap 4 § ÄB, på samma sätt som i 1 § kan man göra avsteg från huvudregeln. Det man istället gör med ett förskott på arv är att man räknar av på din arvslott. Exempel om fastigheten var vid gåvotillfället värd 50 000 kr och vid din faders död finns 100 000 kr att dela med dina syskon, (Jag räknar som om du har två syskon) kommer följande hända. Man lägger till gåvans värde med egendomen i boet och fördelar ut egendomen. Varje syskonen får då 50 000 kr men efter som du redan fått 50 000 kr i förskottet får du i exemplet ingenting."Så skrev ni i ett svar. Vad betyder detta vid en försäljning? Att man INTE behöver betala skatt för ev vinst, eftersom man ju i praktiken har "köpt ut" kåken från sina syskon för deras delar av densamma? mvh T
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om man inte behöver betala skatt för eventuell vinst vid försäljning av fastighet som man erhållit i gåva eller genom arv. Gåvor och arv är enligt svensk rätt skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Däremot följer det av den s.k. kontinuitetsprincipen att den som erhåller en fastighet i gåva/arv träder i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att gåvan av fastigheten är skattefri för givaren (till skillnad från om vederbörande hade sålt den), däremot övertar mottagaren givarens ansvar för betalning av skatt den dag fastigheten säljs.

Det innebär att om du erhåller en fastighet genom arv eller gåva är du skattskyldig för eventuell vinst som uppkommer vid försäljning i framtiden. Eftersom du trätt i gåvogivarens skattemässiga situation kommer omkostnadsbeloppet som används vid beräkningen av kapitalvinst att vara vad givaren betalde för fastigheten en gång i tiden, ökad med eventuella förbättringsutgifter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?