Behöver man skriva ett nytt äktenskapsförord om man köper en större andel av det som har bestämts ska vara enskild egendom?

FRÅGA
Min man och jag har ett registrerat äktenskapsförord från 2018. Enligt detta utgörs min enskilda egendom av min "del av fastigheten XXX samt arv". Fastigheten XXX är en fritidsfastighet vilken jag, när äktenskapsförordet upprättades, ägde 1/4 av. Andelen preciseras ej i äktenskapsförordet. Jag har i jan 2021 köpt ytterligare ½ av fastigheten och äger såldes ¾. Min man och jag är ense om att även den nu köpta delen ska vara min enskilda egendom.FRÅGA: Behöver äktenskapsförordet uppdateras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom ska vara någon av makarnas enskilda egendom och därmed inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Har ni skrivit i äktenskapsförordet att den del av fastigheten som du äger ska vara din enskilda egendom utan att precisera hur stor del av fastigheten det är du äger så behöver ni inte upprätta ett nytt äktenskapsförord. Äktenskapsförordet gör fortfarande den del av fastigheten som du äger till din enskilda egendom. Hade ni däremot skrivit att 1/4 av fastigheten ska vara din enskilda egendom, så hade ni behövt skriva ett nytt äktenskapsförord då den nyligen köpta delen hade blivit giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97716)