Beräkning av laglott

2019-01-10 i Laglott
FRÅGA
Hur skall arvet fördelas då min far testamenterat allt till en av barnen?Vi är 3 syskon och min far skrev ett testamente där han testamenterade allt till mig, då jag är medveten om att dom har rätt till sin arvslott så informerade jag mina syskon om detta och sa att dom får begära rätten till sin laglott, vilket dom gjorde.Nu när allt är klart med bouppteckningen så undrar jag hur självaste fördelningen skall ske. Enligt en jurist som jag pratade med sa att fördelningen är att 50% av arvet tillfaller mig sedan skall dom andra 50% fördelas på oss 3 och skulle man skriva in detta i ett arvsskifte så innebär det att mina syskon har rätt till 1/6 av arvet, stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalk (ÄB).

Precis som du säger har barn till en testator rätt att påkalla jämkning av ett testamente och därigenom få ut sin laglott (se 7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgörs av hälften av arvslotten (7 kap. 1§ BrB). Eftersom arvslotten för respektive syskon bestod i 1/3 av arvet består därmed respektive syskons laglott nu av 1/6 av arvet. Detta innebär därmed att dina syskon som har påkallat jämkning av testamentet har rätt att få ut vardera 1/6 av arvet och de återstående 4/6 tillfaller dig. Detta går att uttrycka precis som den jurist du har pratat med gjorde, att du får 50 % och sedan ytterligare 1/3 av de återstående 50 %. Det som juristen sagt stämmer därmed.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88451)