Beskattning av reavinst vid försäljning av bostad inom Norden

FRÅGA
Hej,Jag har ärvt en bostad av min mor i Norge. Jag är bosatt i Sverige sedan 30 år och undrar nu vad som gäller i form av beskattning om jag säljer lägenheten i Norge? Jag har sedan tidigare förstått att jag inte beskattas för arvet eller reavinst i Norge, men fått svar både Ja och Nej på frågan om jag ska skatta på eventuell reavinst i Sverige när jag ställt frågan till skatteverket. Vad gäller?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säkert är medveten om finns ingen arvsskatt i Sverige. Angående kapitalvinsten, är svaret på frågan om i vilket land beskattning ska ske beroende på om du ska anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, samt skatteavtalet mellan Sverige och Norge.

Skattskyldighet

Eftersom du bor i Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig. Det innebär att huvudregeln är att alla dina inkomster i Sverige och från utlandet ska beskattas i Sverige.

Skatteavtal

För att undvika dubbelbeskattning, dvs att samma inkomst beskattas två gånger, är det vanligt att länder upprättar skatteavtal. Mellan de nordiska länderna gäller det nordiska skatteavtalet (se här). Realisationsvinster av fast egendom beskattas i det land egendomen är belägen (art. 13). Det innebär att din realisationsvinst ska beskattas i Norge. Om försäljningen däremot inte beskattas i Norge ska vinsten du gör, trots den som sagts, beskattas här i Sverige. Detta eftersom det då inte finns någon risk för dubbelbeskattning (se art. 2).

Sammanfattning

Som huvudregel gäller att vinst vid försäljning av fast egendom ska beskattas i det land fastigheten är belägen. Det gäller däremot inte om vinsten är skattefri i det landet. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska realisationsvinsten beskattas i Sverige (där 22/30 av vinsten är skattepliktig med en statlig kapitalskatt på 30 %).

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll