Beslag av medel

2018-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag fick hem ett brev från polisen där det stod att jag hade saker att hämta från dem som de hade tagit i beslag bl.a. 59g "förmodat. preparat: amfetamin", dextrosol och zippåsar. I efterhand har jag fått reda på att det gjorts en husrannsakan på mitt gamla kontor (dit förövrigt många fler än mig haft nycklar och tillgång till). Det beslagtagna godset ska ha hittats vid min, eller i anslutning till min arbetsplats. Jag har inte haft en aning om denna husrannsakan och följaktligen knte blivit underrättad heller. Döm av min förvåning då jag nästan en månad senare får hem brev om att jag har dessa saker att hämta ut, som varken var mina eller jag hade en aning om att de ens fanns. Är detta ens ett lagligt förfarande att inte underrätta den misstänkte personen om att man beslagtar egendom man tror tillhör densamme? Borde inte jag rimligtvis kallats till förhör eftersom de trodde det var amfetamin?Tycker detta känns hemskt underligt och olustigt. Kan polisen bara ta misstänkt egendom hur som helst utan den de misstänker blir underrättad om det mer än via ett brev att beslaget finns att hämta ut? Och eftersom någon tipsat polisen och angett mitt namn, sväljer polisen den storyn hur som helst när det finns minst 5-6 andra som också har tillgång till kontoret varav 2 st arbetar på samma företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan få tillbaka dina saker som har tagits i beslag.

Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.

Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.

Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.

Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?