Beställda öronproppar visade sig vara för små för köparen

2019-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Jag beställde ett par öronproppar som var till för sömn, får hem dessa och dom är alldeles för små, vilket gör att dom faller ut och fungerar inte alls. Får tillbaka att det handlar om hygien och inte kan lämna tillbaka dessa alltså kan jag inte ta del av ångerrätten i detta fall.Kan jag kräva prisavdrag eller dylikt?Mvh, Rebecca
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Ångerrätt gäller inte för använda öronproppar

Huvudregeln för köp av varor på distans är att konsumenten har ångerrätt i fjorton dagar från det att konsumenen tar emot varan (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Denna rätt att ångra köpet gäller inte i alla situationer utan vissa typer av köp är undantagna. Till dessa undantag hör varor som av hygienskäl är förseglade och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Det sagda innebär att ångerrätten inte gäller för öronproppar, som är sådana kroppsnära produkter, om förseglingen är bruten.

Observera dock att säljaren måste informera köparen att ångerrätten inte gäller. Sådan information ska ges innan avtalet ingås (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen).


Det kan vara fel på varan

Den enda möjligheten att annars få pengarna åter är om det skulle vara ett fel på varan. Att det är ett fel på varan behöver inte innebära att den måste vara trasig, utan det kan också vara att varan inte stämmer överens med vad som har avtalats eller inte är lämpad för det ändamål varan i allmänhet ska användas för. En vara kan också vara felaktig om säljaren inte har upplyst köparen om något rörande egenskaper köparen kunde räknat med att ha blivit upplyst om, ifall det har haft inverkan på köpet. En sista möjlighet är ifall varan avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (16 § konsumentköplagen).

Att en vara du har köpt visar sig vara för liten när du väl har provat den, kan i allmänhet inte sägas innebära att det nödvändigtvis rör sig om ett fel på varan. Det skulle snarare krävas att öronpropparna är så små att de inte rimligen kan användas som öronproppar av någon.

Det kan vara ett fel på varan om du inte på något sätt blev upplyst om en egenskap som kan betyda att de inte skulle passa i dina öron. Det kan t.ex. vara om det inte fanns någon uppgift om öronpropparnas storlek eller om det fanns en utfästelse om att öronpropparna skulle passa alla människor.

Om det skulle vara att se som ett fel på varan har du vissa rättigheter. Om du reklamerar varan kan säljaren i första hand välja att ge dig andra öronproppar i större storlek, om sådana finns. Annars har du rätt att häva köpet, eftersom felet är väsentligt för dig (22 § konsumentköplagen).


Sammanfattning

Ångerrätten gäller av hygienskäl inte för öronproppar om de har använts, så länge du har fått information innan köpet att ångerrätten inte skulle gälla. Den enda möjligheten för dig att annars få pengarna åter är då om det är fel på varan. Att en beställd vara, när köparen använt den, visar sig vara för liten för köparen innebär i allmänhet inte att det är fel på varan. Varan kan dock vara att betrakta som felaktig om de är så små att de inte rimligen kan användas för sitt ändamål av någon, eller om du inte har fått tillräcklig information om öronpropparnas storlek.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1156)
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?
2021-02-23 Reklamation konsumentköplagen
2021-02-21 Möjligheten till hävning
2021-02-21 Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?

Alla besvarade frågor (89478)