Bestred faktura - hur lång tid har företaget på sig att återkomma med svar?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA
Jag har bestridit en faktura i sin helhet. Detta var för en månad sedan. Samma dag som jag bestred fick jag ett mail tillbaka där man förklarar att man tänker kontakta en jurist och återkomma. Hur lång tid har företaget på sej att återkomma till mej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det föreligger två meningsskiljaktigheter mellan dig och ett företag. Företaget menar att de har en penningfordran gentemot dig och du menar att du inte har en skuld till dem över huvud taget (eftersom du bestrider fakturan i sin helhet). Den juridiska frågan som då uppstår är om företaget har en fordran eller inte och i så fall hur länge de kan vänta innan de kräver dig på pengarna. Eftersom jag inte vet någonting om omständigheterna i fallet kan jag inte avgöra om de har en fordran eller inte. För att kunna besvara din fråga måste jag utgå från att de har en fordran mot dig.

Om företaget har en fordran så preskriberas den vanligtvis 10 år efter dess tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen. Däremot skulle det kunna vara så att preskriptionstiden i ert fall är 3 år, om det är så att fordran är riktad mot dig i egenskap av konsument och fordran avser vara eller tjänst eller annat som ingår i företagets verksamhet (2 § andra stycket preskriptionslagen).

Denna tid kan nollställas och pågå ytterligare tio år (eller tre år om det är en konsumentfordran) genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta kan ske exempelvis om du erkänner skulden eller att företaget skriftligen kräver dig på summan, exempelvis genom en faktura (5 § preskriptionslagen).

Det finns ingen skyldighet för dem att höra av sig till dig. Däremot, om de vill kräva pengar av dig ska de höra av sig inom preskriptionstiden, annars har deras eventuella fordran mot dig preskriberats.

Jag hoppas du är nöjd med svaret! Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85162)