Bestrida borgensåtagande efter återvinning i konkurs?

2021-12-07 i Skuld
FRÅGA
Jag har tidigare skrivit på borgensåtagande för ett företagslån. Företaget betalade skulden men gick sedan i konkurs och betalningen återvanns av konkursförvaltaren. Nu krävs jag på summan som återvanns. Hur ser utsikterna ut att bestrida detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återvinningen

Eftersom jag inte känner till några detaljer om återvinningen kommer jag att utgå från att själva återvinningen har gått till på rätt sätt/i enlighet med konkurslagen.

Om du själv vill läsa mer om återvinning i konkurs så kan du titta på 4 kap. konkurslagen. Där hittar du de olika grunderna för återvinning. Det finns också en del information på bl.a. Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322190.html.

Reglering om borgen finns i Handelsbolagslagen och i ditt avtal

Det finns inte så mycket lagreglering om borgen. Det är i princip bara 1700-tals reglerna i 10 kap. Handelsbalken (förkortat HB) som finns. Av denna anledning så är svaret på din fråga till viss del beroende av vad som står i avtalet om ditt borgensåtagande. Du bör alltså gå igenom ditt avtal för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Jag kan dock beskriva några utgångspunkter för borgen, vilket kanske kan vara till hjälp för dig.

En vanlig form av borgen är proprieborgen

Den vanligaste formen av borgen är s.k. "proprieborgen". Denna kännetecknas av uttrycket "såsom för egen skuld" eller liknande. Finns det något sådant uttryck i ditt avtal så har du antagligen åtagit dig ansvar i form av en proprieborgen. Det innebär att den som ska ta emot betalningen (borgenären) kan välja vem hen vill kräva. Betalningsmottagaren kan alltså välja antingen dig (borgensmannen) eller företaget (gäldenären), se 10 kap. 9 § HB.

Eftersom företaget har gått i konkurs så har borgenären valt att kräva dig. Du kan inte bestrida betalningskravet på den grunden att det inte är "din skuld" eftersom borgensåtagandet innebär att du såsom borgensman kan krävas på betalning. Att företaget har gått i konkurs (och alltså inte finns längre) innebär inte att borgensansvaret upphör.

Bestrida betalningskravet?

Om konkursen, återvinningen och borgensåtagandet har skett i enlighet med gällande lagstiftning och god sed så finns det nog tyvärr inte så mycket du kan göra – du måste betala skulden på grund av ditt borgensåtagande. Om du tror att någon omständighet har skett i strid med lag så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist (exempelvis om avtalet har tillkommit i strid med 3 kap. Avtalslagen).

Vad kan du göra nu?

Eftersom jag inte känner till några detaljer i ditt fall så kan jag inte ge dig ett mer specifikt svar än såhär. Ett råd jag kan ge, om det rör sig om en stor skuld, är att du som första steg kunna höra av dig till den som kräver betalning och försöka komma överens om en betalningsplan. Om du behöver hjälp att hantera skulden, kontakta den som kräver betalning eller liknande så skulle ett alternativ kunna vara att kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Du kan läsa mer om detta och söka efter rådgivningsmöjligheter i din kommun här: https://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-budget-och-skuldradgivning

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Felicia Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?