Betalar man mindre skatt som gift?

2020-02-29 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej betalar man mindre skatt som gift?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du betalar inte mindre skatt som gift. Skatten baseras på din egna inkomst och påverkas inte av om du är gift eller inte.

Det har dock inte alltid varit så. Tidigare hade Sverige vad som kallas sambeskattning. Sambeskattning är när makarnas inkomst läggs samman och vardera part beskattas för hälften av den inkomsten. Om parterna då har väldigt olika inkomster kan den med högre lön tjäna på det, genom att dennes skatt beräknas på en lägre inkomst än vad den hade gjort annars. I allmänhet var det alltså männen som tjänade mest på denna konstruktion då de i regel tjänade mer än kvinnor. Kvinnorna förlorade istället på det i längden, då det inte alltid lönade sig för dem att själva arbeta. Det var också en av anledningarna till att sambeskattningen avskaffades i Sverige under tidigt 1970-tal.

Hoppas jag var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (150)
2020-03-31 Vad är straffet om man säljer sexuella tjänster utan att betala skatt?
2020-03-28 Förmåner som erhållits på grund av tjänst, ska dessa beskattas?
2020-03-27 Ska jag betala skatt för utländsk skattefri pension?
2020-03-27 Ska jag betala skatt för utländsk pension?

Alla besvarade frågor (78653)