Bevittnande vid undertecknande av skuldebrev

2015-06-21 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej.Jag är sambo och vill köpa en fastighet så som enskild egendom men finansiera detta genom att belåna vår gemensamma bostad. Om vi belånar vår gemensamma bostad och samtidigt skriver ett inbördes skuldbrev motsvarande de belopp som jag behöver för att finansiera köpet, måste detta bevittnas för att gälla eller räcker det med att vi två undertecknar?
SVAR

Hej!

Lagen uppställer inget krav på att undertecknande av skuldebrev ska bevittnas. Däremot kan ett bevittnande, ur bevishänseende, fylla en funktion vid en eventuell framtida tvist. Det räcker med andra ord att ni två undertecknar skuldebrevet.

Bestämmelserna om skuldebrev hittar du här.

Med vänliga hälsningar,
Viktor Friberg

Viktor Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?