Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?

2021-09-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! I en framtidsfullmakt skall man välja om fullmakten även skall gälla efter ett dödsfall alternativt avslutas vid dödsfall. Vilket alternativ föreslår ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för framtidsfullmakter samt diskutera för-och nackdelar med att låta framtidsfullmakten gälla efter dödsfall. Dock kommer jag inte kunna komma med en rekommendation eftersom jag inte har kännedom om omständigheterna i ert fall.

Framtidsfullmakt

För framtidsfullmakter är lagen om framtidsfullmakter tillämplig. I definieras begreppet framtidsfullmakt, som i korthet är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att själv ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Angelägenheterna kan vara av både ekonomisk och personlig karaktär ().

Fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen (15§).

Fullmaktsgivares död

När fullmaktsgivaren avlider ska relevanta bestämmelser i avtalslagen tillämpas (28§ lagen om framtidsfullmakter). Enligt 21§ avtalslagen gäller fullmakten även efter fullmaktsgivarens död om inte särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen.

I mål T 6146-18 ansågs "särskilda omständigheter" vara sådana omständigheter som har nära samband med fullmaktsgivarens person och som förlorar sin mening vid dödsfallet.

Vidare gäller inte fullmakten efter fullmaktsgivarens död om detta anges i fullmakten. Fullmakten gäller annars efter fullmaktsgivarens död.

För-och nackdelar med att låta fullmakten gälla efter dödsfall

I det fall att exempelvis ens partner är fullmaktshavare kan det vara fördelaktigt att låta framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivarens död. Då kan det vara smidigt om fullmaktshavaren kan fortsätta ta hand om till exempel bankärenden och avsluta eventuella rättshandlingar som redan är påbörjade.

En eventuell nackdel med att låta fullmakten gälla efter fullmaktsgivarens död kan vara att det lägger mer ansvar på fullmaktshavaren än om dödsboet från början hanterat allt.

Slutsats

Det jag skulle rekommendera att ni funderar över är om fullmaktshavaren har behov av eller önskan om att framtidsfullmakten ska fortsätta gälla efter fullmaktsgivarens död. Vad som passar bäst i ert fall kan jag tyvärr inte uttala mig om.

Hoppas att jag lyckats bringa i vart fall lite klarhet i saken och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97596)