Borgenärer måste godkänna gäldenärsbyte

2016-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA
Jag vill skänka mitt hus till föreningen jag är med i mot övertagande av det lilla lån som är kvar ca 90 000. Då behöver väl inte föreningen betala gåvoskatt och heller inte någon skatt på köpeskillingen? Jag får ingen vinst och behöver väl således inte betala någon vinstskatt? Kan banken motsätta sig detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige, alltså är det möjligt att ge vad som helst till vem som helst i gåva. Du har rätt angående vinstskatten. Eftersom det är en gåva behöver du inte betala någon skatt. Men då du ger fastigheten i gåva så kommer mottagaren behöva betala vinstskatt om de skulle sälja fastigheten senare.

För att ge en fastighet som gåva måste gåvohandlingen uppfylla formkraven i fjärde kapitlet jordabalken (nedan förkortat JB; länk till 4 kap JB här). Detta är främst att både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvohandlingen, samt att fastigheten är angiven med full fastighetsförteckning.

Angående banklånet måste ni ha bankens godkännande att skriva över lånet på mottagaren. Det bör inte vara ett problem eftersom banken har säkerhet i fastigheten oavsett vem som betalar lånet. Så det är i mottagarens intresse att ta över lånet för att om det skulle stå på dig och du slutar betala har banken fortfarande rätt att tvångsförsälja fastigheten. Banken skulle då endast få pengar så de får täckning för sin skuld och ägaren skulle få resten av pengarna.

Se mer här: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Jag-vill-ge-bort-eller-har-fatt-en-fastighet/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (73)
2021-10-31 Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde
2021-09-30 Vem är fastighetens ägare vid pantsättning?
2021-06-30 Vad är en inteckning i fastighet?

Alla besvarade frågor (97352)