Bostadsrättsförening och dess föreningsstadgar

2020-12-29 i Föreningar
FRÅGA
I den bostadsrättsförening jag bor har vi bildat en sluten Facebook grupp som skall försöka påverka styrelsen i olika frågor. Kan det betraktas som ett brott mot föreningsstadgarna. Och vad kan hända ?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar hur stadgarna för olika typer av föreningar, inkluderade bostadsrättsföreningar ska vara utformade eller vad som ska finnas med i de. Stadgarna kan kort beskrivas som den specifika föreningens regler och dessa kan regleras av varje enskilt förening för sig.

I och med att jag inte har tillgång till din bostadsrättsförenings stadgar blir det tyvärr svårt för mig att avgöra vad som gäller för just din respektive förening.

Min största rekommendation är därför att du noga går igenom och läser de olika befintliga punktera i din föreningsstadga.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?