Brott som begåtts av 14-åring

2021-08-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag satt i tankarna och funderade på ett brott som jag blev dömd för när jag var 15 år gammal, när brottet utspelades så var jag inte 15 år gammal itan jag var 14. Kollade lite på nätet och såg att om man är under 15 år gammal när brottet utspelades så kan man inte bli dömd för detta om det inte är ett väldigt allvarligt brott. Snatteri tror jag inte är så allvarligt? Tusen tack för svar //
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan dömas för brott när du är fjorton år används brottsbalken (BrB), socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LuL).

Innan du fyllt femton år är du inte straffmyndig

För brott som någon begår innan hen fyllt femton får får denne inte dömas till påföljd (BrB 1 kap. 6 §). Detta innebär att den som är under 15 år kan begå en brottslig gärning, men inte dömas till straff för den. Brottet kan dock under vissa omständigheter utredas och den unga kan få andra påföljder från tex socialtjänsten. Om du var fjorton när du begick brottet ska du inte få ett straff för det. Men utredning kan fortfarande bli aktuellt.

Utredningar mot barn under 15 sker istället utifrån lagen med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Polisen utreder brott begångna av personer under 15 år om brottet har ett straff på minst ett års fängelse (LuL 31 §). Polisen som tar upp ärendet är även skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten (SoL 14 kap. 1 §). Ditt brott rörde sig om s.k. snatteri (ringa stöld). För ringa stöld är fängelse föreskrivet i högst sex månader (BrB 8 kap. 2 §). Polisen ska alltså inte utreda detta brott, utan andra insatser som socialtjänsten kan istället bli aktuella.

Sammanfattning

Utredning ska alltså inte ske och inte heller ska du dömas. Eftersom att du vid tidpunkten då händelsen ägde rum var under 15 år gammal så var du inte straffmyndig. Detta innebär att du inte kan åtalas eller dömas i domstol för handlingen. Du skriver att du dömts för brottet, vilket då är felaktigt eftersom din ålder var ett rättegångshinder. Om så är fallet finns extraordinära rättsmedel som domvilla, ifall du vill göra gällande att domen var felaktig pga din ålder.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?