Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering

FRÅGA
Min son polisanmäldes för barnpornografibrott efter att han i leken "sanning och konka" genom uppmaningar förmådde sin 16-årige kompis att posera med samlagsliknande rörelser endast iklädd underkläder och fotograferade detta med sin mobiltelefon. Killarna var måttligt berusade. Min son har förklarat att leken var på "skoj" och hade inte något sexuellt ändamål, t.ex. att stimulera någons sexualdrift. Polisen undersökte bilderna och fann att de inte var barnpornografiska eller på annat sätt ägnade att vädja till sexualdriften. Förundersökningen avseende barnpornografibrott lades därefter ned. Fråga: Kan min sons agerande ändå anses innefatta brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB).

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap 8 § BrB).

Eftersom det framgår av din fråga att det var en 16-åring som poserar i bilderna så kan din son dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering om poseringen var ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Vilka poseringar som kan skada barnets hälsa eller utveckling ska bedömas utifrån samtliga omständigheter. Enligt förarbetena så brukar det vara fallet då poseringen sker mot ersättning eller under tvång eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45 s. 146).

Avslutande kommentarer

Utifrån omständigheterna som du nämner i din fråga så verkar flera av förutsättningarna för att din son skulle dömas för brottet inte vara uppfyllda. Jag kan dock inte ge något säkert svar eftersom det är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96499)