Brottsligt att köra på framförvarande bil och sen köra därifrån?

2021-10-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag var ute och körde bil i helgen då en irriterande förare körde väldigt sakta framför mig. Den här föraren irriterade mig i flera mil och tillslut fick jag nog så gasade jag på lite och råkade hamna för nära bilen och sedan tvärnitade bilen framför mig, utan anledning, och vi kolliderade. Jag såg sedan att bilen som jag kolliderade med gick sönder ganska rejält baktill men föraren verkade okej. Men eftersom jag kör en ganska gammal bil brydde skadan så jag körde därifrån utan att lägga större värdering i det. Jag undrar ifall jag kan bli straffad för detta? Föraren verkade okej.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du har kört på framförvarande bil på grund av dennes inbromsning, och att du sedan körde därifrån efter en kontroll om föraren var okej, och nu undrar du om du kan ha gjort dig skyldig till något brott.

Kan du ha gjort dig skyldig till något brott?

Huvudregeln är att en förare ska framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Detta innefattar att föraren ska hålla ett trafiksäkert avstånd till framförvarande fordon. Hur långt avståndet bör vara, utgår från de enskilda omständigheterna i situationerna, och det går inte direkt säga något mer specifikt om detta mer än den generella tresekundersregeln. Omständigheter som påverkar hur långt avståndet bör vara är väglag, trafikförhållanden, hastighet, väder och liknande. Utgångspunkten är att avståndet till framförvarande fordon ska anpassas så det inte finns risk för att man kör på fordonet om denne bromsar eller saktar in (3 kap. 2§ trafikförordningen). Detta innebär dock inte att framförvarande bilen inte kan anses vållande till skada, om denne för sitt fordon på ett trafikosäkert sätt. Fokus för svaret på denna fråga är sannolikt kring varför framförvarande fordon bromsade, och hur nära du låg. Har du legat alldeles för nära, spelar anledningen till inbromsningen sannolikt mindre roll. Min erfarenhet är att det är vanligt att bakomliggande förare presumeras brustit i sitt ansvar, och därmed man föreläggas straffansvar i form av böter. Mycket ansvar läggs på bakomvarande fordon. Det krävs ju såklart att bilisten polisanmäler händelsen, om polisen inte kom till platsen. Om din färd dessutom varit vårdslös och om du i väsentlig mån brustit i din omsorg, förorsakat trafikolyckan, låt säga att du exempelvis hållit på med telefonen, gör en farlig omkörning eller kör väldigt fort, kan du istället för ovan brott dömas för vårdslöshet i trafik (1§ lag om straff för vissa trafikbrott). Bedömningen görs utifrån om du gjort ett medvetet risktagande, som är klandervärt, mot bakgrund av trafikförhållandena, gällande regler på den vägen och liknande omständigheter.

Att du kört från platsen skulle också kunna utgöra ett brott, beroende på omständigheterna. Här spelar det ingen roll om du hade skuld till gärningen eller inte, utan om en trafikant haft del i en trafikolycka, lämnat olycksplatsen, och på så sätt undandrar sig sitt ansvar att medverka till att de åtgärder som olyckan föranleder, kan göra sig skyldig till brottet smitning (5§ lag om straff för vissa trafikbrott). Detta är en mer komplex bestämmelse än bötesbrottet att man inte hållit avstånd till framförvarande bil. Att dömas till ansvar för detta brott förutsätter att det finns ett ansvar att utföra någon åtgärd i samband med olyckan. Enligt lag ska en person som varit med i en olycka, stanna kvar på platsen, hjälpa skadade, medverka till att lösa olyckan, uppge namn och adress och lämna upplysningar för eventuella försäkringsomständigheter och likande (2 kap. 8§ trafikförordningen). Ansvaret innefattar dock inte en skyldighet att anmäla olyckan till polisen, och inte heller ansvar om det inte finns något att göra vid olyckan, eller om det kan lösas senare. Detta är dock ett ganska restriktivt utrymme att lämna olycksplatsen, och handlar främst om man kanske står på ett dåligt ställe som inte är lämpligt att stanna på, eller om det inte fans någon person på platsen att hjälpa eller liknande. Sannolikt kan det krävas av dig att du går ur bilen och kontrollerar så att den andra personen mår bra, och inte bara i förbikörningen konstaterar detta. Du ska också lämna försäkringsuppgifter till personen så försäkringsbolagen kan lösa en tvist för skadorna på era respektive bilar.

Sammantaget finns det en risk att du kan ha gjort dig skyldig till brott genom ditt agerande, dels genom att köra på bilen på grund av för kort avstånd, dels om du lämnat olyckan utan att uppfylla ditt ansvar att kontrollera om åtgärder behövde företas. Dessa omständigheter beror såklart på de enskilda förhållandena vid tillfället. Förutsättningarna för att du också skulle kunna dömas för brott, är dels att någon polisanmälde händelse, dels att det också går att bevisa vad som hänt. Där talar skadorna på bilarna och den andra förarens uppgifter såklart till din nackdel, men om du har skäl som talar för den andra förarens medvållande och liknande, kan det avta ditt ansvar. Straffet för smitning är dagsböter eller fängelse högst sex månader, straffet för otillräckligt avstånd till framförvarande bil är penningböter, eller om du istället gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik, kan straffet bli dagsböter istället.

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, och du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97706)