Brukat cannabis i Danmark där det är lagligt, kan jag dömas i Sverige?

2020-02-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Åkte dit för 6 månader sedan för drograttfylla. Väntar på rättegång.Min fråga, har jag förstått det hela rätt. Men om man nyttjat cannabis i Danmark där det är lagligt och sedan åker dit med låga thc halter i Sverige, ska det inte vara olagligt i båda länderna?
SVAR

Hej och välkommen till Lawliine med din fråga!

Cannabis är klassat som narkotika. Olovligt bruk av narkotika är olagligt i Sverige enligt 1 § första stycket 6 punkt narkotikastrafflagen. Alltså är det själva införseln av narkotikan till kroppen som är kriminaliserad och som utgör själva brottet, inte att vara påverkad av narkotika. Detta innebär att det föreligger ett brott mot den svenska narkotikastrafflagen oavsett var i världen bruket av narkotika sker.

Jurisdiktion

I första hand tillämpas territorialprincipen i 2 kap 1 § Brottsbalken (BrB), det vill säga att en domstol är behörig att döma i ett fall om brottet har begåtts inom Sveriges gränser. Om jag förstått dig rätt så har du nyttjat cannabis i Danmark, således blir inte 2 kap 1 § BrB uppfyllt.

Istället kan personalitetsprincipen tillämpas i 2 kap 2 § BrB. Enligt denna princip är svensk domstol behörig att döma om det finns ett visst samband mellan Sverige och den som begått brottet, främst om denne är svensk medborgare.

Emellertid finns det ännu ett krav för att domstolen ska kunna vara behörig, nämligen det s.k. dubbel straffbarhet.

Dubbel straffbarhet

Dubbel straffbarhet innebär att gärningen ska vara kriminaliserad inte bara i Sverige utan även i det land där den begås, i detta fall Danmark. Detta är inte uppfyllt här och en svensk domstol kan då inte döma personen i exemplet för narkotikabrott.

Drograttfylleri

Du kan alltså inte dömas i Sverige för olovligt bruk av narkotika, eftersom att du inte brukat narkotikan i Sverige. Däremot kan du dömas för drograttfylleri, eftersom det är olagligt att köra fordon när man är drogpåverkad. Lagen tar med andra ord inte hänsyn till vilket land du intagit narkotikan, utan om du har narkotika i kroppen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88385)