Bryter min anmälningsskyldighet som kurator den sekretess jag är bunden av?

2018-08-14 i Sekretess
FRÅGA
Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i anmälan om oro till socialtjänsten tagit upp några saker som barnet har berättat för mig i samtal. Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. Jag anser att jag måste anmäla min oro.Etiskt är det tufft att lämna ut saker som ett barn berättat men i detta fall behövde jag göra det.MVH/ Skolkurator
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som kurator omfattas du av en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om du i verksamheten får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. En så kallad orosanmälan (14 kap. 1 § SoL, Socialtjänstlagen, SoL). Som anmälningsskyldig har du även en uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten innebär en skyldighet att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för en pågående utredning om ett barns behov av skydd (14 kap. 1 § tredje stycket SoL).

Eftersom uppgiftsskyldigheten följer av lag hindrar inte den sekretess du är bunden av i ditt yrke att uppgiften lämnas över vid orosanmälan (10 kap. 28 § Offentlighet- och sekretesslagen).

Mitt svar till dig är således att den anmälnings- och uppgiftsskyldighet du har när du får kännedom eller misstänker att ett barn far illa, bryter den sekretess du är bunden av. Utifrån det du berättat i din fråga är min bedömning att ditt handlande är riktigt och förenligt med lagen.

Jag har full förståelse för att det etiskt kan vara tufft att lämna ut saker som ett barn berättat. Dock ska alltid barnets bästa beaktas och anmälningsskyldigheten du har i ditt yrke är till för att skydda ett barn som eventuellt far illa.

Som konstaterat enligt ovan är min bedömning att du inte begått något fel. Behöver du däremot en närmre granskning av din fråga kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. I och med din anställning torde du även ha en jurist knuten till arbetsplatsen/kommunen som du kan konsultera med. I fråga om avvägningen när anmälningsskyldigheten infaller går det alltid bra att konsultera socialtjänsten på din ort. Sådan konsultation kan ske anonymt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94384)