Cannabis för medicinskt bruk och påföljd för narkotikabrott

2020-07-18 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag funderar på att odla cannabis för eget bruk och medicinsk användning. En skörd kan ge upp till 400 gram och jag undrar vad straffen innebär och ligger på både tidsmässigt om fängelse samt bötesmässigt om man uppbär en inkomst på cirka 400000kr per år. Jag har ej blivit straffad för narkotikabrott tidigare. Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Odling, förvar och försäljning av Cannabis och andra narkotikaklassade preparat regleras i Narkotikastrafflagen.

Påföljd

Enligt 1§ Narkotikastrafflagen kan narkotikabrott av normalgraden ge fängelse i högst tre år.

Ringa narkotikabrott kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, se 2 § Narkotikastrafflagen. Bestämmelsen om ringa narkotikabrott blir tillämplig när narkotika används för eget personligt bruk. Ringa narkotikabrott är således uteslutet när det är fråga om försäljning av narkotika.

Är narkotikabrottet att anses som grovt blir fängelsestraffet mellan två och sju år, se 3 § Narkotikastrafflagen. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det beaktas ifall brottet har gjorts som ett led i en organiserad verksamhet som bedriver handel med narkotika. Brottet ska även anses som grovt om det är fråga om en särskilt stor mängd narkotika eller att narkotika är av särskild eller hänsynslös art.

Synnerlig grovt narkotikabrott kan ge fängelse mellan sex och tio år. Det borde inte bli aktuellt i ditt fall.

Medicinskt ändamål

Du nämner att du ska odla cannabis för medicinsk användning. Medicinsk användning av narkotikaklassade preparat regleras i Lagen om kontroll av narkotika. Enligt 2 § 1 p Lagen om kontroll av narkotika är det tillåtet att tillverka narkotika för medicinskt ändamål. För att detta ska vara tillåtet krävs även Läkemedelsverket ger tillstånd till tillverkningen, se 4 § och 8 § Lagen om kontroll av narkotika.

I ditt fall

Vilket straff som skulle bli aktuellt i ditt fall är svårt att avgöra utifrån den begränsade information jag har fått. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet. I bedömningen vägs det bland annat in mängden narkotika, hur farligt preparatet är, ifall det är en organiserad verksamhet samt till vem som narkotikaförsäljningen är riktad till.

Utifrån din information antar jag att du skulle kunna bli dömd för narkotikabrott av normalgraden. Ifall du endast skulle använda narkotikan för personligt bruk finns det en chans att det istället blir fråga om ringa narkotikabrott.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88385)