Citat- och referaträtten enligt upphovsrättslagen

2021-05-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Jag håller på att bygga en app där jag samlar information från litteraturböcker och är osäker vad gäller plagiering av litteratur. Är det ok att runt utav kopiera deras text in i min app och ange referens till litteraturboken, eller måste texten skrivas om med mina egna för att sen referera till deras litteratur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du vilka möjligheter som finns att använda annans text i sitt egna arbete, det vill säga om det är tillåtet att rakt av citera annans text eller om man måste skriva om den i egna ord.


Rätt att i ett begränsat omfång citera annans text

Din fråga aktualiserar upphovsrättslagen – en lag som är avsedd att skydda litterära och konstnärliga verk. Enligt 2 kap. 22 § upphovsrättslagen är det tillåtet att citera ur offentliga verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det finns alltså ett visst utrymme att använda sig av citat ur t.ex. litteraturböcker även om utrymmet är relativt begränsat. Citatet får nämligen inte användas enbart för att öka underhållningsvärdet av din egna produkt utan ska fungera som ett hjälpmedel inom ramen för ditt egna arbete. Du kan t.ex. använda det citerade verket för att kritisera det eller för att understryka dina egna ställningstaganden. Hur mycket av ett verk som får citeras varierar från fall till fall. Som tumregel kan man dock säga att hela verk endast får citeras i rena undantagsfall.


Rätt att referera till annans text

Upphovsrättslagen ställer inte upp några hinder för att referera till annans text. Detta gäller under förutsättning att referatet inte är så pass närgånget att det i verkligheten blir fråga om en återgivning av texten. I sådana fall betraktas det nämligen som ett citat. Det är med andra ord viktigt att du återger texten på ett självständigt sätt.


Ange alltid källa

Viktigt att notera i detta sammanhang är att när du använder dig av annans text måste du enligt 2 kap. 11 § andra stycket upphovsrättslagen alltid ange källan i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Detta gäller oavsett om du citerar eller refererar till texten.


Min rekommendation till dig

Sammanfattningsvis så skulle jag rekommendera att du skriver om den information som du vill hämta från andra litteraturböcker med egna ord och då är noggrann med att ange källan på rätt sätt. Om du vill citera från texter bör du göra det med försiktighet, enbart då det verkligen behövs för att stödja ditt egna arbete. Även i detta fall är det viktigt att korrekt hänvisa till källan. Vid osäkerhet i citatfrågor rekommenderar jag slutligen att hellre vara på den säkra än osäkra sidan. På så vis minskar du risken att göra dig skyldig till upphovsrättsintrång.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (996)
2021-07-31 Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?
2021-07-31 bearbeta andras bilder
2021-07-31 Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?
2021-07-31 Upphovsrätt till andras berättelser

Alla besvarade frågor (94567)