Deklaration av gåva i form av fastighet

FRÅGA
Jag och mina syskon fick våra föräldrars sommarställe i gåva ("förtida arv" ) 2012. Vi var överens om att en av oss skulle vara fortsatt ägare, så en syster fick överta min och min andra systers vardera 1/3 av fastigheten. Som vederlag för detta fick vi enligt vår överenskommelse 150.000 :- var. Detta skedde i mars 2013. Nu skall jag deklarera denna "försäljning". Taxeringsvärdet för resp 1/ 3 är 170.665. Beloppet 150:000 valdes för att vi skall slippa beskattning. (diskuterat med jurist på Villaägarna) då fastigheten då skulle betraktas som gåva mellan oss syskon. Hur deklarerar jag detta?? Vad är min anskaffningskostnmad??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt beskattas inte gåvor (se 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen, IL). Det är vederlaget i förhållande till taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska ses som en gåva eller som en avyttring rent skattemässigt: om ersättningen understiger taxeringsvärdet ska hela överlåtelsen ses som en gåva, precis som du skriver (se RÅ 1969 ref. 32 samt den s k huvudsaklighetsprincipen). För detta krävs vidare att en förmögenhetsöverföring skett, att denna skett frivilligt samt att det funnits en gåvoavsikt. Är samtliga kriterier uppfyllda, vilket verkar vara fallet här, sker ingen kapitalvinstbeskattning av överlåtelsen. Istället sker beskattningen först när gåvomottagaren i framtiden säljer fastigheten.

Gällande anskaffningskostnaden gäller vid gåva kontinuitet vilket innebär att gåvomottagaren övertar givarens anskaffningskostnad (44 kap. 21 § IL). När din syster säljer fastigheten i framtiden kommer hon alltså att använda era föräldrars anskaffningskostnad. Detta är dock inte aktuellt i nuläget då hela överlåtelsen i ditt fall betraktas som en gåva, vilken är skattefri. Det finns inget krav idag på att man ska ta upp gåvor i deklarationen, men det kan vara en bra idé i alla fall för att undvika eventuella oklarheter.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)