Den efterlevande makens rätt att testamentera bort den först avlidne makes kvarlåtenskap

2019-02-28 i Efterarv
FRÅGA
Vår boutredare säger att ert svar nedan inte stämmer i vårt fall.Vi har en moster som testamenterat till sina tre syskonbarn sitt arv. Inga fler släktingar finns kvar.Hennes make gick bort för femton år sedan inga barn finns på något håll.Boutredaren säger att arvet går tillbaka så hennes makes syster ärver halva boet och hon kan endasttestamentera sin hälft vilket då innebär att det testamentet inte har någon verkan,isf skulle det har skrivits tidigare och varit undertecknat även av hennes make.Bevittning av banken är ok.Tacksam för svar.Ang ert svar:2018-02-10 i TestamenteFRÅGAhej! min man är avliden ,vi har inga barn däremot syskon min f råga är om jag kan testamentera bort allt till vem jag vill eller ärver min makes syskon eller syskonbarn en viss delBestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Det är endast bröstarvingar (barn, barnbarn, o.s.v.) som inte får göras helt arvlösa genom att du testamenterar bort allt (ÄB 7 kap. 1 §). Syskon och syskonbarn har däremot inte denna rätt till arv. Du kan alltså testamentera bort allt till vem du vill utan hinder i lagen, eftersom du och din make inte har några barn
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först när ena maken dör måste en bodelning göras i enlighet med reglerna i Äktenskapsbalken för att dela makarnas gemensamma egendom. Vid bodelningen räknar man ihop summan av vardera makens giftorättsgods gör avdrag för de skulder varje make har och delar återstoden på hälften (11 kap. 1 – 3 § Äktenskapsbalken).Detta innebär att förutsatt att mostern och hennes man inte hade enskild egendom, utgjorde hälften av boet efter bodelningen makens kvarlåtenskap. Med att det inte fanns några särkullbarn, ärvde din moster makens kvarlåtenskap (3 kap. 1 § Ärvdabalken).

När även den andra maken dör, (i det här fallet när din moster), ska hälften av boet gå till den först avlidnes släktingar ur första eller andra arvsklassen, i det här fallet till makens syster (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Den så kallade sekundosuccessionen (uppskjuten arvsrätt) innebär att en efterlevande make, dvs. din moster har ärvt sin makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och inte full äganderätt, vilket hindrar henne från att testamentera bort hälften av boet som utgör makens kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis är det som boutredningsmannen påstår riktigt och enligt reglerna i Ärvdabalken, hade inte eran moster rätt att testamentera bort den del av boet som utgör makens kvarlåtenskap, därför ska den del av hennes testamente jämkas och hälften av boet ska tillfalla makens syster.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77276)