Efter hur lång tid preskriberas en fordran hos KFM angående rättegångskostnader?

2018-04-06 i Preskription
FRÅGA
Hej LawLine,Vad gäller berörandes preskription av rättegångskostnader som är ej betalda hos KF?Inget avbrott har gjorts. Fallet är enskild mål i tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.Arbetstagaren förlorar tvistemålet och därmed "skulden", deras advokatkostnader, hamnar hos KF.Efter hur lång tid preskriberas denna skuld och behöver man inkomma med handling till KF och isdf vilken sorts handling?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det har uppkommit en skuld framgår av 2 § preskriptionslagen att kronofogdemyndighetens fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. Av lagens 5 § framgår emellertid att preskriptionstiden avbryts om

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Detta innebär att om kronofogdemyndigheten har begärt betalning kan någon preskription aldrig inträda.
Har något av ovanstående punkter inte gjorts är dock fordran preskriberad efter tio år, vilket innebär att skulden inte längre kan göras gällande. Detta kan då hävdas med hänvisning till paragraferna ovan.

Hoppas svaret varit till din hjälp! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92058)