Ensidig återkallelse av inbördestestamente

2018-09-08 i Testamente
FRÅGA
Min fru och jag har skrivit ett testamente år 2017. Min fru avled mars 2018.Kan jag återkalla/ makulera vårt testamente ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din fru har upprättat ett inbördestestamente och att du nu undrar över dina möjligheter att ensidigt återkalla det.

Reglerna om testamenten finns i Ärvdabalken (ÄB).

Ett inbördestestamente ses som två skilda testamenten trots att det upprättats i en och samma handling. Detta innebär att ni var för sig bestämmer över era respektive förordnanden och därmed är fria att ensidigt ta tillbaka det. Om du önskar att ta tillbaka din del av testamentet och göra det utan verkan kan du därmed följa reglerna i 10 kap. 5 § ÄB. I 10 kap. 7 § ÄB framgår dock att en sådan ensidig återkallelse eller ändring, ifall den väsentligt rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, kan innebära att även den som återkallar förlorar sin rätt vilken grundar sig i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2379)
2020-02-23 Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?

Alla besvarade frågor (77279)