Enskild egendom genom äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag o min fru ska bli särbo men fortsätta vara gifta. Min fru ska köpa en bostadsrättslägenhet och jag ska lösa ut henne från vår gemensamma fastighet som vi idag äger hälften var av. Vi har sedan tidigare ett äktenskapsförord där var o en äger sitt som vardera maken ej har giftorätt till. Vi har därmed ej någon egendom som utgör giftorättsgods. Fin fru kommer vara skriven i den nya bostadsrätten och jag i våra nuvarande fastighet. Min fråga är om min fru kommer ha någon rätt till den idag gemensamma fastigheten som jag löser ut henne ur i framtiden och om jag kommer kunna sälja den utan hennes samtycke
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har skrivit ett äktenskapsförord där ni avtalat om att all egendom utgör enskild egendom. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som ska ingå i eventuell bodelning. Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på olika sätt, bland annat genom äktenskapsförord, (7 kap. 2 § p.1 ÄktB). Det som utgör enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen. Om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom har ingenting att göra med om den ägs ensamt av ena maken eller tillsammans med någon.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna och är registrerat hos Skatteverket, (7 kap. 3 § ÄktB).

Under förutsättning att ni i ett giltigt äktenskapsförord har avtalat om att er nuvarande fastighet kommer att vara din enskilda egendom efter att du har köpt ut henne, så kommer den inte att ingå i bodelningen och din fru kommer inte ha någon rätt till den.

Din makes arvsrätt påverkas dock inte av om viss egendom är enskild. Vill du inte att hon ska ärva fastigheten måste du upprätta ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98633)