Ersättning för arbetplatsolycka?

FRÅGA
Jag var med om en arbetsplats olycka för ca en månad sen på ett stort företag där deras utrustning en sorts lift gick sönder. Det blev ett fall på ca 5 meter och jag fick ett kraftigt sår på benet och i huvudet. Förskjutning i ryggen hittades och knaster i nacken. Kan jag kräva ett skadestånd eller någon sorts ersättning?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Enligt arbetsmiljölagen här har arbetsgivaren en rad skyldigheter att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Om arbetsgivaren åsidosätter någon sådan skyldighet och detta resulterar i att en arbetstagare skadas så gör sig arbetsgivaren skyldig till arbetsmiljöbrott (brottsbalken 3:10, här ). Påföljden är böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett eventuellt bötesbelopp tillfaller dock inte den som skadats av brottet, utan det tillfaller staten.

Det du istället kan göra är att väcka en skadeståndstalan mot arbetsgivaren enligt skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207, antingen i ett eget mål eller i samband med en eventuell rättegång angående arbetsmiljöbrottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (176)
2020-11-30 Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?
2020-11-30 Solidariskt ansvar för springnota
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

Alla besvarade frågor (86926)