Ersättning för gripande

FRÅGA
Har man rätt till ekonomisk ersättning om man först varit gripen och sedan suttit anhållen i cirka 24 timmar. Utan möjlighet att meddela ngn var man befinner sig. Mvh Tina
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett gripande och anhållande är en ingrepp i din privata rörelsefrihet. Mot denna frihet står också kraven på en effektiv brottsutredning kombinerad med ett antal principer som ska garantera den enskildes rättigheter (behovsprincipen och proportionalitetsprincipen bland annat). Principerna innebär att tvångsåtgärderna aldrig ska gå utöver vad som är behövligt för att uppnå syftet med åtgärden samt att de ska upphöra så fort de inte längre bedöms verkningsfulla. Om du blivit anhållen på felaktiga grunder och utredningen sedan lagts ned kan du ha rätt till ersättning för den tid du suttit anhållen

Om du anser att du blivit felbehandlad av rättsväsendet och att du lidit ekonomisk skada (förlorad arbetsinkomst, ombudskostnader, psykiskt lidande etc), kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Hör då av dig till justitiekanslern som då får granska ditt ärende. 

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?