Ersättning från arbetsgivaren pga arbetsskada

2014-11-01 i Arbetsskada
FRÅGA
Min flickvän har fått tinnitus genom att arbeta på en kommunal förskola i Göteborgs kommun. Arbetsförhållandena var så dåliga så att förskolan nu har lagts ner. Lokalen var inte anpassad efter verksamheten vilket ledde till många barn på liten yta och hög ljudnivå. Det fanns heller inga ljuddämpande skydd i lokalen. Hur går vi till väga för att söka skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Eftersom jag inte har all relevant information om din flickväns situation så kan jag endast svara generellt.

Det första din flickvän bör göra är att informera sin arbetsgivare, kommunen, som i sin tur gör en anmälan om arbetsskadan till Försäkringskassan. Eftersom det inte framgår om hon redan gjort detta eller om hon fortfarande är anställd så rekommenderar jag att hon samtidigt själv tar kontakt med Försäkringskassan.

Om man har skadats i arbetet, antingen genom en olycka eller genom skadlig inverkan(arbetssjukdom) och pga detta inte kan arbeta så har man möjlighet att få högre ersättning via socialförsäkringen(SFB 39-42 kap). Det är Försäkringskassan som utreder om förutsättningarna till högre ersättning finns.

Utöver detta så är flertalet arbetsgivare anslutna till en trygghetsförsäkring som ger den anställde eller den som varit anställd rätt till ersättning vid arbetsskada. Denna ersättning är likvärdig med skadeståndsnivåerna och utbetalas i ställer för skadestånd. Din flickvän behöver endast visa att hon fått en arbetsskada och någon oaktsamhet hos arbetsgivaren krävs inte.

(Om arbetsgivaren inte skulle ha en trygghetsförsäkring så finns möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot kommunen).

För att sammanfatta mitt svar så rekommenderar jag att ni tar kontakt med kommunen, Försäkringskassan och även din flickväns fackförbund om hon är ansluten till ett, för att få stöd i processen.

Om ni vill ha ytterligare hjälp är ni välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.

Lycka till!

Mvh

Cornelia Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (93062)