Ersättning vid dålig flyttstädning

FRÅGA
Hej.Vi har köpt ett hus och är inte nöjda med flyttstädning (kvarlämnade saker, damm, fläckar, oskurade golv, otvättade fönster, lökskal i kökslådor, sophög på tomten osv). Vi har skrivit till mäklare och han säger att vi ska komma överens med säljare. Hur går vi vidare?Kan vi begära att säljarna anlitar en städfirma eller kan vi anlita den själva?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall skulle såväl köplagen som jordabalken kunna bli tillämpliga i fråga om fel i fastighet. Då jag inte vet vilket typ av hus ni köpt så utgår jag i detta svar från att det är en fastighet som utgör fast egendom och därmed aktualiserar jordabalken.

Köparen av en fastighet har rätt till ersättning i det fall huset inte stämmer överens med vad som avtalats eller vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (4 kap. 19 § jordabalken). Detta innebär i sin tur att rätten till ersättning bortfaller om ni godtagit att säljaren inte skulle flyttstäda. I ditt beskrivna fall tycks det dock röra sig om en avvikelse från husets avtalade skick då en säljare är skyldig att flyttstäda om inget annat är överenskommet och en flyttstädning måste anses innebära en omfattande och noggrann städning.

Om det fastställs att avtalet avviker från vad som varit överenskommet har du rätt till ersättning från säljaren för en städfirma som du själv anlitar för att färdigställa städningen.

Sammanfattningsvis kan du kolla ert överlåtelseavtal, då säljarens flyttstädningsplikt i många sådana är reglerat. Om du inte godtagit att säljaren inte ska flyttstäda så kan du anlita en städfirma för att åtgärda den del av städningen som ska ingå i en typisk flyttstädning som du inte godkänt bortfall från och sen kräva ersättning för de kostnaderna av säljaren.

Linn Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (278)
2021-04-30 Ingår en fastskruvad pergola i ett köp av parhus?
2021-04-21 Köpekontrakt och köpebrev
2021-04-18 Kan jag hyra ut två bostäder och göra dubbla avdrag?
2021-04-11 Formkrav för fastighetsköp och sämjedelning av fastighet

Alla besvarade frågor (92014)