Eventuellt avtalsbrott

2021-11-28 i Avtal
FRÅGA
Jag anmälde mig till att vara utställare på en julmarknad, fick en plats och skulle tacka nej senast 26/10 om jag inte ville ha den. Jag tackade inte nej. Nu har jag ändrat mig och vill försöka hitta ett sätt att slippa. Är det möjligt? Jag har ännu inte betalat avgift för platsen.
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

I detta fall har du och arrangörerna ingått ett avtal om att du ska ha en marknadsplats. Enligt principen i 1 § Avtalslagen ska avtal hållas. Generellt innebär detta att om både du och arrangörerna har samma uppfattning om att en anmälan ska vara bindande, så går det inte för någon av parterna att dra sig ur avtalet.Vad kan du göra?

Mitt råd till dig är att titta igenom villkoren som fanns när du gjorde anmälan, om det inte står att anmälan är bindande så finns det en chans att du kan säga upp platsen. Om det däremot framgår att en anmälan är bindande så innebär det ett avtalsbrott om du drar dig ur. I detta fall kommer du med stor sannolikhet behöva betala kostnaden för platsen, om det inte stod något annat vid avtals ingående.

Om det inte framkommer om anmälan eller bindande eller inte, och du uppfattade att det endast var en form av intresseanmälan eller dylikt, kallas det för att parterna inte har handlat konkludent. Om två parter har olika uppfattningar av ett avtal kan man i vissa fall hävda att ett avtal inte har ingåtts.Hoppas du fick svar på din fråga,

med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98495)