Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

2021-09-09 i Testamente
FRÅGA
Min förra sambos mor gick bort i slutet av juni. Hon bodde i sweizch, och hade i sitt testamente nämt mig, vårat förhållande tog emellertid slut 2018, jag undrar om min förra sambo har rätt att neka mig den testamenterade delen av arvet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är flera faktorer som kan inverka på om du är berättigad ett arv från din ex-sambos mor. Därför kommer jag inte kunna ge dig ett exakt svar men jag kommer förklara vilka omständigheter som påverkar situationen.

I grund och botten gäller problemet om din ex-sambo har rätt att klandra (dvs överklaga och förändra) testamentet och på vilka grunder hon har rätt att göra det.

Schweiz?

Det första problemet som bör beaktas är att din ex-sambos mor bodde i Schweiz. Detta kan utgöra ett problem eftersom det inte längre är självklart att svenska arvsregler gäller, vilket eventuellt kan vara både i din fördel och din nackdel beroende vad Schweizisk lag säger är giltiga skäl för att ändra/ogiltigförklara ett testamente.

Först behöver man alltså lösa problemet med om svensk eller schweizisk lag ska gälla. Utan mer information kan jag inte göra någon bedömning. Det kan också vara så att din ex-sambos mor skrev i testamentet om det är svensk eller schweizisk lag som gäller och då är det givetvis den lagen som ska följas.

Om det är svensk lagstiftning som gäller...

I det fall som arvet ska regleras enligt svensk lag är det Ärvdabalken som gäller, härefter förkortad som ÄB.

Det ska sägas att din ex-sambo inte har någon rätt att hur som helst neka dig arvet eftersom det är skrivet i testamentet, däremot kan hon ta upp i tingsrätten att den delen av testamentet är ogiltigt/ska ändras. Generellt sett är det väldigt svårt att enligt svensk rätt ändra på ett existerande testamente.

Testamentestolkning

Syftet med ett testamente är att testators vilja ska följas efter döden. Därför finns det en huvudregel om att testamentet ska tolkas på så sätt att när man beaktar vad som står ska det göras i ljuset av vad den avlidne ville. Om något i testamentet är otydligt skrivet eller om det har skett en felskrivning men ändå kan utläsa vad testatorns vilja var, så ska man utgå från det istället (11 kap. 1 § ÄB). Detta är viktigt att beakta eftersom det kan finnas en möjlighet för din ex-sambo att hävda att den delen som är testamenterad för dig var med viljan att du och din sambo fortfarande var tillsammans. Om detta skulle vara argument nog att stå sig på kan också variera beroende på exakt hur testamentet är skrivet.

Ogiltigförklarande av testamente

Det slutliga alternativet som finns för din ex-sambo är att ogiltigförklara testamentet. Detta är omfattande och grunderna som tillåter en ogiltigförklaring är ganska extrema. Grunder som kan resultera i ett ogiltigförklarande är:

1. Att testatorn inte var behörig att förordna ett testamente (13 kap. 1 § ÄB).

2. Att testamentet inte uppfyller formkraven/hur testamentet praktiskt förordnats (10 kap. 1 § ÄB).

3. Testamentet upprättades under påverkan av psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB).

4. Testamentet uppkommit under tvång, alternativt att testatorn blivit svikligen förledd (13 kap. 3 § ÄB).

På det stora hela är det föga troligt att någon av ovanstående grunder föreligger, men utan vetskap om situationen kan jag inte göra någon bedömning kring om någon av ovanstående grunder föreligger.

Sammanfattning

Det generella svaret på din fråga är att nej, din ex-sambo kan antagligen inte förhindra dig från att få ut arvet från ex-sambons mor. Men en rad omständigheter kan påverka, däribland om svensk eller schweizisk lag ska tillämpas vid en eventuell tvist. Om det är svensk lag kan din sambo möjligen ha framgång med testamentstolkning men hon kan eventuellt hävda andra ogiltigförklaringsgrunder. På det stora hela är det svårt för henne att förvägra dig arvet, men det är i så fall upp till domstolen att bestämma.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96583)