Ex som har tagit lån på mitt namn - vilka åtgärder kan vidtas?

2021-08-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej. Mitt ex tog lån i mitt namn för lite mer än ett år sedan. Alla skulderna har nu hamnat hos kronofogden och jag har inga ägodelar vid större värde kvar sedan separation. Är det för sent att ta upp detta ärende nu och finns det något att göra åt detta?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Att ta ett lån är detsamma som att ingå ett avtal, enligt svensk rätt gäller principen att avtal ska hållas. Det finns däremot situationer där man kan komma undan från sina förpliktelser i ingångna avtal, sådana situationer är exempelvis om avtalet har ingåtts genom råntvång, tvång, svikligt förledande, ocker med mera (se 3 kap. avtalslagen). Om ditt ex har tagit lån på ditt namn utan ditt medvetande så kan det utgöra en urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken) och ditt ex kan dömas för det.

Frågan om det är försent att ta upp något eller inte styrs av preskriptionstiden. Lån kan preskriberas - huvudregeln är att lån preskriberas inom 10 år (2 § preskriptionslagen). Möjligheten att ta upp brott kan också preskriberas. Preskriptionstiden för brott skiljer sig beroende på dess svårighetsgrad men den lägsta preskriptionstiden är 2 år (35 kap. 1 § brottsbalken).

I ditt fall
Jag har inte tillräckligt med information om du har varit med på att lånet har tagits eller inte. Men svaret jag kan ge är att om du har godkänt lånet så finns det dessvärre inget mer att göra än att följa avtalet och betala av skulden. Om du däremot inte har godkänt låneavtalet så kan åtgärder vidtas beroende på hur situationen i fråga ser ut. Avseende preskriptionstiderna är de inga problem då varken låneavtalet eller, om det skulle vara en urkundsförfalskning, brottet har preskriberats.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?