Faderskapsintyg utomlands

2021-03-04 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Min son och hans flickvän behöver ett faderskapsintyg så deras gemensamma 2 månaders dotter får sin rätt till sin far och även sitt svenska medborgarskap. Båda föräldrarna är i Thailand nu och dom har inte råd med någon advokat. Har hört att modern kan lämna in en "stämmning" på ett faderskapsintyg i Sverige, hur går det till och vad innebär det. Eller finns der nån löttare väg. Födelsebevis med båda föräldrarna på finns./Farmor på distans
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ja det stämmer att barnets moder kan väcka talan om ett faderskapsintyg i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig dock beroende på om det rör sig om ett svenskt, nordiskt eller internationellt (utomnordiskt) förhållande.

Jag utgår från att det här rör sig om ett internationellt förhållande. En svensk domstol ta upp faderskapsfrågan om barnet eller mannen har hemvist i Sverige. Har varken barnet eller fadern hemvist här kan målet tas upp till prövning om det med hänsyn till barnets, moderns eller faderns anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas i Sverige (4 § lag om internationella faderskapsfrågor (IFL)). Med särskilda skäl menas exempelvis anknytning genom medborgarskap i Sverige när det samtidigt inte är möjligt att pröva frågan i barnets hemvistland.

I din sons fall är det nog lättare att gå till ett registreringskontor i Thailand och be dem utfärda ett faderskapsintyg. Ett sådant intyg ska nämligen gälla i Sverige (3 § tredje stycket IFL).

Du kan läsa mer om hur det går till på svenska ambassaden i Thailands hemsida:
.https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/samordningsnummer/f%C3%B6ljande-handlingar-kr%C3%A4vs/

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97679)