Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?

2021-05-03 i Avdrag
FRÅGA
Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen.

Ett dödsbo är en juridisk person som innehar den avlidna personens tillgångar och skulder till dess att dödsboet skiftas.

För dödsåret är dödsboet skattskyldigt för den avlidne personens inkomster fram till dödsfallet, och för sina egna inkomster därefter. Detta innebär att de regler som skulle ha gällt för den avlidne om den varit vid liv gäller på samma sätt som för skattskyldiga fysiska personer (4 kap 1 § inkomstskattelagen).

För senare beskattningsår använder man de bestämmelser som gäller för fysiska personer även för dödsboet (4 kap 2 § inkomstskattelagen). Det finns dock vissa undantag, vilka dock inte är relevanta för din fråga.

Eftersom samma regler gäller för dödsbon som för fysiska personer, är ränteutgifter avdragsgilla i inkomstslaget kapital (42 kap 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Detta betyder att dödsbon får dra av ränteutgifter mot kapitalinkomster.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist Thiel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (112)
2021-05-24 Avdragsgilla kostnader för uthyrning av småhus
2021-05-03 Får dödsbon dra av räntekostnader mot kapitalintäkter?
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?

Alla besvarade frågor (93311)