Får domstol öppna en förhandling utan den enskildes närvaro?

2021-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan en förvaltningsrätt i en muntlig förhandling, lagligen, på myndighetens begäran, och utan att meddela privatpersonen, öppna förhandlingen med myndigheten bakom lyckta dörrar utan att den klagande vet om det eller tillåts deltaga, och då ta in bevisning som aldrig redovisas och som privatpersonen aldrig ens får reda på existerar?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skriftväxling (kommunikation) framgår av förvaltningsprocesslagen i 10-12 och 18 §§.

Syfte är att

ge parterna rätt att ta del av material (bevis)och yttra sig över det material som domstolen grundar sitt avgörande på. Räcker inte att skicka beslut till parterna för kännedom, de behöver inte skicka in allt. Detta är en rättssäkerhetsfråga vilket de brustit i.

En muntlig förhandling betyder att domstolen bestämmer att alla berörda ska träffas och ge sin syn på saken. Till en muntlig förhandling ska klaganden och den som har att svara i målet kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig vid påföljd att hens utevaro inte utgör hinder för målets avgörande. En förvaltningsmyndighet som företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. Domstolen kan alltså "hota" med att de avgör målet i din utevaro om du inte befinner dig där och om målet går att avgöra i din utevaro. Men samtidigt ska du ha så god tid att du har skälig tid att förbereda sig, vilket innebär att domstolen borde kommunicerat med dig när förhandling ska ske så att du kan infinna dig där.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1355)
2021-12-05 Privat skylt på brygga
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?

Alla besvarade frågor (97676)