Får en arbetsgivare ensidigt förlänga en provanställning?

2019-10-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Har jag rätt som arbetsgivare att förlänga befintlig tre månaders provanställning för en medarbetare upp till sex månader?Anledningen till det är att det finns vissa tveksamheter i dagsläget som skulle kunna klarna genom extra insatser gällande arbetstagare under en förlängd prövotid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du som arbetsgivare har kommit överens med en anställd om en provanställning på tre månader. Nu vill du förlänga den till sex månader.

En provanställning är en typ av tidsbegränsad anställning som är till för att en arbetstagare ska kunna provas i en viss tjänst innan anställningen övergår i en fast anställning. En provanställning får pågå i som högst sex månader, om det inte finns kollektivavtal som säger annat, och det är fram till den tidpunkten i princip upp till arbetsgivaren att bestämma hur lång provanställningen ska vara.

Om provanställningen inte avbryts under prövotiden, är huvudregeln att provanställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning (6 § LAS).

Vad som gäller om arbetsgivaren och arbetstagaren i ett avtal har överenskommit om en särskild prövotid, som är kortare än sex månader, är en svårare fråga att besvara. En rimlig slutsats är dock att om det i ett anställningsavtal finns en avtalad prövotid, får inte arbetsgivaren ensidigt ändra ett sådant villkor. Det skulle stå i strid mot avtalsrättsliga principer och allvarligt försämra arbetstagarens skydd eftersom en förutsättning för arbetstagaren att ingå anställningsavtalet kan ha varit att få besked om anställningen vid den avtalade prövotidens utgång.


Sammanfattning

Med andra ord har en arbetsgivare rätt att provanställa en arbetstagare i upp till sex månader, så länge kollektivavtal inte säger något annat, men har parterna kommit överens att en kortare prövotid ska gälla, är det också den som gäller.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?