Får en evenemangsansvarig lämna ut uppgift om en persons namn eller deltagarlistan till evenemanget till någon?

2018-04-24 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! Jag var på ett evenemang med en större grupp. På denna fanns det en deltagarlista med kontakt, till exempel email. Jag lärde känna en person på detta evenemang men hann aldrig fråga om namn eller kontakt. Jag kontaktade senare den ansvarige för evenemanget för att försöka hitta personen. Då får jag höra att jag inte kan få se deltagarlistan och att denne inte heller kan hjälpa mig genom att dela med sig av personens namn och kontakt för att denne då "bryter mot svensk lag". Min fråga är, vilken lag är det? Har jag ingen rätt alls att få hjälp i mitt ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att få se deltagarlistan eller åtminstone få reda på personens namn ifråga och vilken lag som i sådana fall som reglerar detta. Den lag som ger oss svaret på din fråga är personuppgiftslagen (PUL).

Anledningen till att du inte kan få ta del av deltagarlistan eller personens namn eller liknande är eftersom ett utlämnande av listan eller namnet på personen anses vara en behandling av personuppgifter(PUL 3 §).

Behandling av personuppgifter får bara ske om personen lämnat sitt samtycke till utlämnandet eller om det rör ett berättigat intresse som väger tyngre än personens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (PUL 10 §). Här har alltså evenemangsansvarig tyvärr rätt i sitt svar, i det här fallet finns ju inget samtycke från personen och personens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten väger tyngre än ditt intresse av att vilja få kontakt med personen. Att få ta del av deltagarlistan är inte heller möjligt av samma skäl.

Så för att sammanfatta, så är det tyvärr förbjudet för evenemangsansvarig att lämna ut listan eller namnet på personen eftersom det inte finns något samtycke och personens rätt till sin integritet väger väldigt tungt i detta fall. Det du dock kanske kan göra är att försöka nå ut till personen via evenemangets sida på någon social medie, om nu evenemanget har någon sådan sida.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?