Får en man kroppsvisitera eller kroppsbesiktiga en kvinna?

FRÅGA
Får en man enligt Häkteslagen 4 kap 2 §, d.v.s. vid intagande i polisarrest, visitera en kvinna? Förstår jag det rätt att HL 4 kap 7 § andra st. ger en man rätt att visitera en kvinna (enligt Häkteslagen 4 kap 2 §) om det är nödvändigt?
SVAR

Hej ochtack för din fråga!

4 kap. 2 §häkteslagen (HL) stadgar att den som ska tas in i förvaringslokal i principalltid ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för att leta efter otillåtnaföremål. Vad 4 kap. 7 § 1 st. HL säger är att som huvudregel fårkroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna inte utföras av en man ochtvärt om, om inte den som utför åtgärden är antingen läkare eller legitimeradsjuksköterska. I paragrafen (4 kap. 7 §) räknas sen fyra punkter upp där det ärokej att en person av motsatt kön utför kroppsvisitationen eller kroppsbesiktningen.Det 4 kap. 7 § 2 st. HL säger är att om det är nödvändigt så får en kvinnabevittna eller utföra en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en man, äveni fall som inte faller in under någon av de fyra punkter som anges i första stycket.

4 kap. 7 § 2 st. HL ger alltså inte en man rätt att visitera en kvinna.Däremot ger 4 kap. 7 § 1 st. HL enman rätt att visitera en kvinna om situationen är sådan som anges i någon avpunkterna 1-4 i samma paragraf.

HL hittardu här

Med vänlighälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (230)
2021-02-11 Ersättning för häktning
2021-02-11 När kan du bli gripen?
2021-01-24 Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?

Alla besvarade frågor (89480)