Får en mailkonversation användas som bevis i rättegång när halva är överstryken?

2019-06-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan man använda mailkonversation som bevis där man strukit över eller tagit bort den ena sidans svar och frågor. Oftast beror ju svaren på de frågor som är ställda eller påhopp och anklagelser som är gjorda. Tycker att det är konstigt att bara behöva visa upp halva konversationen och att ev kunna använda det som bevis. Det är ju bara halva sanningen som kommer fram.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om mailkonversationen kan användas som bevis trots att halva konversationen strukits. I mitt svar kommer jag först att berätta vad som allmänt gäller för bevisning för att sedan gå in på vad som gäller i ditt fall.

Allmänt om bevisning
I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering.

Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – till och med bevisning som tillkommit olagligt. I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol.

Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. Domstolen kan alltså välja att se vissa typer av bevis som mindre värda när domstolen dömer i målet.

Huvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom att fri bevisföring gäller så får mailkonversationen användas som bevis även om hälften är överstryket. Risken finns dock att domstolen i sin bevisvärdering kommer att se konversationen som mindre värd eftersom att de inte fått se hela.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88485)