Får halvsyskon ingå äktenskap med varandra?

FRÅGA
Tja! Får halvsyskon gifta sig med varandra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon eller båda av parterna har ett pågående äktenskap.

Beträffande halvsyskon anges i 2 kap 3 § 2 st. att halvsyskon inte får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär att det är möjligt för halvsyskon att ingå äktenskap med varandra, såvida det beviljas av länsstyrelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97717)