Får hyresvärd neka att borgensman säger upp sitt åtagande, för att hyresgästen inte sköter sig?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Min bror blev borgensman för hans ex hyreslägenhet för ca 4 år sedan. Han vill nu säga upp det då vi läst att han efter 2 år har rätt att göra det med 9 månaders uppsägningstid. Vi hittade en mall här på lawline om hur man kan skriva när man vill säga upp sitt borgensåtagande, vi skrev ett brev och postade sedan det till hyresvärden. Nu har han fått svar från dem att hans uppsägning som borgensman avslås och att de inte tänker gå med på det. De skrev även i svarsbrevet att hans ex missköter sig och inte betalar sina hyror i tid och att de därför inte kan gå med på det. Jag undrar därför om hyresvärden har rätt att neka min bror att säga upp sitt borgensåtagande endast för att hans ex som bor i lägenheten missköter sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En borgensman får säga upp sitt borgensavtal

Den som har gått i borgen för annan avseende hyra av en bostadsrätt, får säga borgensåtagandet. För att säga upp borgensåtagandet ska viss uppsägningstid iakttas. Borgensåtagandet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsgningen, dock tidigast två år från det att borgensåtagandet började gälla (12 kap. 28a § första stycket jordabalken). Efter att åtagandet har sagts upp har borgensmannen inte längre något ansvar för de förpliktelser som uppkommer för hyresgästen.


Borgensmannens rätt att säga upp avtalet får inte inskränkas

Paragrafen ger borgensmannen en rätt att säga upp sitt åtagande. Bestämmelsen är tvingande till borgensmannens fördel och går inte att avtala bort så att det blir svårare för borgensmannen att säga upp avtalet. Alla villkor och förbehåll som inskränker borgensmannens rätt att säga upp borgensavtalet är ogiltiga (12 kap. 28a § andra stycket jordabalken). Det finns inte heller något lagstöd för att borgensmannen endast skulle få säga upp sitt borgensåtagande om hyresgästen sköter sig.


Sammanfattning

Hyresvärden kan med andra ord inte neka att du säger upp borgensåtagandet, med den anledningen att hyresgästen missköter sig.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82718)